Performance Culture Programma

Een Performance Culture is een cultuur waarin werkplezier en prestaties elkaar versterken. Medewerkers presteren optimaal omdat ze zich gewaardeerd en betrokken voelen. Hierdoor ontstaat een veilige en prettige omgeving waarin de medewerkers zich kwetsbaar kunnen en durven opstellen. 

In ons programma gaan we aan de slag met de vier randvoorwaarden: betrokken doelen, inspirerend leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en open communicatie.

Jouw team/organisatie ontwikkelen

Wat bepaalt of je goed kunt presteren?

In de ene organisatie blijven de resultaten achter terwijl in de andere organisatie een Performance Culture heerst. Welke elementen bepalen of er een cultuur ontstaat waarin werkplezier en prestaties elkaar versterken?

Binnen een Performance Culture werken medewerkers aan hun eigen ontwikkeling. En omdat er heldere doelen zijn opgesteld waar iedereen zich betrokken bij voelt, is het helder wat er van iedereen verwacht wordt. Het leiderschap kenmerkt zich door een actieve en persoonlijke aanpak waar veel aandacht is voor de medewerkers. Er wordt veel gecoacht en er wordt veel tijd en energie gestoken om een lerende organisatie te zijn.

Het resultaat is een organisatie met medewerkers die weten wat er van ze verwacht wordt, zich hierbij betrokken voelen, uitstekend gecoacht worden door hun leidinggevende, regie pakken en nemen over hun eigen functioneren en een uitstekende teamgeest met veel werkplezier. Binnen het team wordt ook veel met elkaar gecommuniceerd om elkaar continu beter te maken.

Hoe bereik je een Performance Culture?

Wij hebben hebben een methode ontwikkeld om binnen teams en organisaties een Performance Culture te krijgen en behouden. Het 4G-model bestaat uit: Goal – Go – Grow Glow. Hierin gaan we aan de slag met de randvoorwaarden voor een Performance Culture.

Performance Culture Programma

Randvoorwaarden voor een Performance Culture

Betrokken doelen

Er is een helder kompas met expliciete verantwoordelijkheden en taken. Iedereen zich aan committeert zich hieraan en. In het dagelijks handelen heeft en houdt iedereen hier de focus op.

Inspirerend Leiderschap

Leidinggevenden dragen actief bij aan de motivatie en het werkplezier van het personeel. Zij vertonen op alle gebieden voorbeeldgedrag en coachen (pro)actief en mensgericht op de vastgestelde doelen.

Persoonlijke ontwikkeling

Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren, werkt actief aan de eigen ontwikkeling vanuit een groeimindset, vertoont naast wilskracht ook doorzettingsvermogen en stelt zich coachbaar op.

Open communicatie

De verschillende teams binnen de organisatie ervaren een fijne teamgeest waar iedereen zich veilig voelt. Er wordt actief mèt elkaar gecommuniceerd, gericht op elkaar continu te helpen verbeteren.

Wil jij aan de slag om een Performance Culture te ontwikkelen?
Doe de Team Mentaliteit Scan® en krijg inzicht in je eigen team en organisatie!

Op basis van een vragenlijst worden de tien belangrijkste zaken die bijdragen aan een performance culture inzichtelijk gepresenteerd! 

Meer info? Schrijf je nu in voor de eerstvolgende Inspiratie Sessie over Performance Culture of
vraag meer informatie aan.