Masterclass Performance Culture

Masterclass

Performance Culture

Creëer een organisatiecultuur waarin prestatie en werkplezier elkaar versterken.

Lees hieronder verder en schrijf je in!

Performance Culture

Meer plezier in het werk én beter presteren. Vaak richten organisaties zich op één van deze twee aspecten, terwijl het juist loont om ze allebei te integreren. Het geheim van een Performance Culture is namelijk dat prestatie en werkplezier elkaar versterken. In een leuke, leerzame en interactieve dag staan we stil bij onderwerpen die gezamenlijk bepalen of een organisatie een Performance Culture (door)ontwikkelt.

Tijdens de Masterclass behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Heldere en gedragen doelen vaststellen
 • Inspirerend leiderschap ontwikkelen
 • Een open communicatiecultuur creëren
 • Zelfregie/persoonlijk leiderschap stimuleren

Aan het einde van de dag heb je op deze vier gebieden voldoende inspiratie, tips & tricks om direct de volgende dag aan de slag te gaan in je eigen organisatie.

Voor wie is de Masterclass Performance Culture?

Herken je een of meerdere signalen?

 • Er is geen heldere visie en/of medewerkers zijn hiervan niet (volledig) op de hoogte
 • Medewerkers hebben geen duidelijk doel, weten niet waar ze op beoordeeld worden en kunnen zich daardoor minder goed ontwikkelen
 • Medewerkers zijn ongemotiveerd, ervaren hoge werkdruk, klagen, nemen weinig initiatief, staan nauwelijks open voor verandering en denken beperkt mee met de organisatie
 • Er heerst een eilandjescultuur, medewerkers praten over elkaar i.p.v. met elkaar, leggen zaken buiten zichzelf en spreken elkaar niet aan, laat staan dat ze elkaar complimenten geven

Deze Masterclass is voor iedereen die aan de slag wil met een of meerdere van bovenstaande punten en behoefte heeft aan praktische handvatten, bijvoorbeeld HR-professionals, leidinggevenden en directieleden.

Wat gaan we doen?

Tijdens de Masterclass behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Gezamenlijk heldere en gedragen doelen vaststellen: “Hoe stel ik een missie en visie op? En hoe vertaal ik deze naar heldere doelen zodat mensen zich hier echt aan committeren?”
 • Inspirerend leiderschap ontwikkelen: “Hoe geef je op inspirerende manier leiding zodat mensen kort cyclisch gemotiveerd worden, op basis van deze heldere doelen?”
 • Een open communicatiecultuur creëren: “Hoe creëer je een veilige cultuur waarbij mensen op proactieve wijze met elkaar praten en elkaar zowel complimenten als tips geven, ook buiten de eigen afdeling?”
 • Zelfregie/persoonlijk leiderschap stimuleren: “Hoe zorg je ervoor dat iedereen in de organisatie zich leergierig, coachbaar en proactief opstelt en verantwoordelijkheid neemt voor het eigen functioneren, nu en in de toekomst?”

Aan het einde van de dag heb je op deze vier gebieden voldoende inspiratie, tips & tricks om direct de volgende dag aan de slag te gaan in je eigen organisatie. Daarnaast krijg je gratis de Performance Culture Scan. Hiermee meten we in hoeverre de organisatie al een Performance Culture heeft.

We hanteren een groepsgrootte van minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers, zodat er voldoende aandacht is voor jou en jouw persoonlijke (werk)omgeving.

Nieuwe data volgen nog!

Schrijf je in!